Radionica: kreiranje Tradicije, nove.

Radionica na prvoj Tradiciji novoj je bilo jedno od najzanimljivijih kreativnih iskustava u poslednjih nekoliko godina koje sam doživeo i u kome sam učestvovao.