Radionica: kreiranje Tradicije, nove.

Radionica na prvoj Tradiciji novoj je bilo jedno od najzanimljivijih kreativnih iskustava u poslednjih nekoliko godina koje sam doživeo i u kome sam učestvovao.

TradicijaNOVA 0.1 konferencija 2017.

Na prvom samitu Tradicije Nove, u razgovoru i predavanjima stručnjaka u svim aspektima naše umetnosti, razgovarali smo i učili o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti plesa u svim delovima sveta.