«Tradicija Nova» je etno festival i konferencija koji se po prvi put održala 2017. godine. Ovaj, po našem računanju, nulti samit, uspeo je da, na istorijski način, okupi tri profesionalna ansambla iz regiona, Kolo, Lado i Tanec, nakon pauze od preko dvadeset godina. Tokom nulte «Tradicije Nove», imali smo i uspešan naučni skup, koji je pokrenuo brojna pitanja, izazove i dileme koje će inspirisati i pokrenuti naredni etno samit.

Sve ovo je samo početak.

Ovaj etno samit sa pratećom konferencijom je tematski istraživao pojam „koreografija narodne igre“, pitanje koreografskog autorstva kao i savremene produkcije u okviru profesionalnih ansambala. Osećajući potrebu da tradiciju negujemo ali i da je razumemo dinamički okupili smo diskutante iz raznih delova sveta (SAD, Irska, Velika Britanija, Makedonija, Hrvatska, Bugarska, Srbija) koji su pripadali različitim akademskim tradicijama i koji su iz različitih uglova pristupili zadatku konferencije. Izlaganja su bila grupisana u tematske celine (panele) koji su rasvetljavali samu kompleksnost pitanja/problema „tradicije na sceni“. Paneli su se bavili sledećim temama: pitanjem samog pojma „koreografija“ kao i pitanjem analize i klasifikacije koreografije narodne igre; pitanjem scenskog prikaza (nošnje, pevanja), kao i zakona scene; pitanjem profesionalne i amaterske edukacije plesača i (budućih) koreografa; transmisijom koreografskog znanja, ulogom etnokoreologa u etnokoreologiji kao disciplini. Konačno, skup se dotakao i pitanja tradicije, razumevanjem tradicije u različitim akademskim i obrazovnim kontekstima i konceptom zaštite tradicije u nacionalnim strategijama i internacionalnim organizacijama kao što je UNESKO. Paneli su bili praćeni diskusijama da bi se poslednjeg dana upriličio i „okrugli sto“ koji je na najbolji način sumirao utiske i zaključke ali i otvorio brojna i značajna pitanja.

Treba napomenuti da je konferencija bila otvorena za plesače, koreografe i studente i da su prezentacijama prisustvovali ali i aktivno u njima učestvovali direktori ansambala Kolo, Lado i Tanec. Ovakva forma konferencije imala je za cilj umrežavanje profesionalaca iz različitih disciplina, razmenu iskustava i jedan krajnje otvoren dijalog. Na osnovu komentara učesnika konferencije zaključili smo da je upravo ovakva organizaciona platforma doprinela živoj i inspirativnoj razmeni znanja.

Jedno od ključnih pitanja koje se postavilo otvaranjem ovog dijaloga je pitanje edukacije plesača i (budućih) koreografa. Tokom konferencije imali smo prilike da čujemo o obrazovnim matricama u zemljama gde postoji zasebno obrazovanje koreografa na visoko – školskom nivou. Čuli smo o iskustvima obrazovanja koreografa u Bugarskoj i Kini kao i o vrlo specifičnim tradicijama razvoja i institucionalizacije etnokoreologije u Irskoj i Srbiji. Pitanje obrazovanja budućih kadrova je svakako goruća tema i naredni etno samit istraživaće i ovo pitanje.

Ipak, krovno pitanje ’kuda i kako dalje’ ostaje i dalje stalni izazov. I ostaće. Naša ambicija i nije bila da pružimo definitivne odgovore na sva pitanja. Za sada, naša želja je da istražimo nove oblike kolaboracije i komunikacije među stručnjacima ali i sa širom javnošću.

Internet prostor «Tradicije Nove», ovo «naše parče veba», pre svega postoji zarad stvaranja novih načina povezivanja i saradnje koju istražujemo. Zbog toga vas pozivamo da se uključite i učestvujete u stvaranju ove naše tradicije – nove.