O Nama

TradicijaNova
Nacionalna naučna konferencija

Organizatori:
Ansambl narodnih igara i pesama Srbije KOLO i Fakultet muzičke umetnosti – Univerzitet umetnosti u Beogradu

Programski odbor:

Vladimir Dekić, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije KOLO
Prof. dr Ljiljana Gavrilović, Filozofski fakultet – Univerzitet u Beogradu; Etnografski institut SANU
Prof. dr Selena Rakočević, Fakultet muzičke umetnosti – Univerzitet umetnosti u Beogradu
Dr Srđan Radović, Etnografski institut SANU
Doc. dr Dunja Njaradi, Fakultet muzičke umetnosti – Univerzitet umetnosti u Beogradu
Miloš Rašić, MA, Etnografski institut SANU

Organizacioni odbor:

Vladimir Dekić, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije KOLO
Doc. dr Dunja Njaradi, Fakultet muzičke umetnosti – Univerzitet umetnosti u Beogradu
Miloš Rašić, MA, Etnografski institut SANU
Strahinja Bošković, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije KOLO
Miloš Čaušević, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije KOLO
Srđan Dživdžanović, Poslovna asocijacija turističkih agencija ATAS

Dizajn:
Miloš Kozlovački

 

Kontaktirajte nas